Syarikat Techsture Engineering Sdn Bhd (1051466-K) dipunyai oleh Pesara Tentera menyediakan tapak untuk produk-produk  dari pusat-pusat Tahfiz  dan juga pengeluar yang ingin bersama untuk infaq sebahagian keuntungan dengan hanya menggunakan eWallet Touch nGo sebagai bayaran. Kerjasama dengan Yayasan Tahfiz An Nisaa (YTAN).