Syarikat Techsture Engineering Sdn Bhd (1051466-K) dipunyai oleh Pesara Tentera menyediakan tapak untuk produk-produk  dari pusat-pusat Tahfiz  dan juga pengeluar yang ingin bersama untuk infaq sebahagian keuntungan dengan hanya menggunakan eWallet Touch nGo sebagai bayaran. Kerjasama dengan Yayasan Tahfiz An Nisaa (YTAN) dan perkembangan akan dikemaskini di website https://ytan.org