Techsture Engineering Sdn Bhd (TESB) (1051466-K)

Objektif

• Membantu Rakan Strategik dalam meningkatkan program kepada prospek 3in1 Usahawan Digital.
• Meningkatkan Ekonomi Rakan Strategik dan Prospek dalam menggunakan aplikasi-aplikasi berkaitan 3in1 Usahawan Digital.
• Melaksanakan program-program 3in1 Usahawan Digital.
• Menganjurkan Business Opportunity Program (BOP) bagi produk 3in1 Usahawan Digital.
• Membantu memasarkan produk-produk bagi Rakan Strategik.
• Membantu Pusat-pusat Tahfiz dan Rumah Anak Yatim dalam mencari dana.

Halatuju

Kerjasama Pemasaran

Konsep kerjasama antara rakan strategin dan TESB berdasarkan kapada perkara-perkara berikut:

Rakan StrategikTechsture Engineering Sdn Bhd
Pengeluar Produk Rakan Strategik dalam Pemasaran melalui Program 3in1 Usahawan Digital
Kuasa melantik agensi dibawah kawalan sedia adaMenyediakan platform program latihan kepada agensi yang dilantik dalam Teknik Pemasaran
Penyatuan pengendalian forum, seminar, kursus atau pameran produk Menyediakan tenaga pengajar dan tempat